In dubio pro Olga. La nostra Sandra Burgos participa en el nou podcast jurídic sobre dret de família. Parlen dels mites de la custòdia compartida en els processos de divorci i separació.